1. BENDROS NUOSTATOS

  1.1 Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau - Klientas) ir internetinės parduotuvės „bukdaili.lt“ (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

  1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas, bet kokiu būdu ar forma naudojasi  Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

  1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir MB „Skaičių mozaika“ (toliau – Administratorius) (įmonės kodas 304059821, buveinės  adresas – Rygos g. 6-61, Vilnius).

  1.4. Klientas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Tęsti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

  1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  1.6. Parduotuvė pasilieka teisę, bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

   

  2. PRIVATUMO POLITIKA

  2.1. Klientui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.

  2.2. Kliento registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Administratorius ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

  2.3. Registruodamasis Klientas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais.

  2.4. Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti,  bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir, bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  2.5. Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Administratoriaus partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

  2.6. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.

  2.7. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat, baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Administratorius neprisiima, bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

  2.8. Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi „sausainiukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainiukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Kliento kompiuterio kietąjį diską. „Sausainiukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Administratoriui prieigos prie Kliento asmeninės informacijos. Administratorius naudojasi „sausainukais“, kai reikia identifikuoti Kliento kompiuterį, o tai suteikia galimybę Administratoriui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima „sausainiukus“ pagal nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti „sausainiukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

  2.9. Administratorius turi teisę, bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

   

  3. SUTARTIES SUDARYMAS

  3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą ir pasirinkti apmokėjimo būdą“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

  3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekės priimti.

  3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

  3.4. Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Administratoriaus.

   

  4.PREKĖS IR JŲ KAINOS

  4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės

  4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.

  4.3. Parduotuvė pasilieka teisę, bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

  4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai realybėje ir nuotraukoje gali skirtis, dėl naudojamo  ekrano  ypatybių ir (ar) nustatymų, ar dėl pasirinkto apšvietimo fotografuojant.

  4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

  4.6. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Klientui prekės pristatomos paštu, kaina 2,00 eur (pristatymo terminas 2-5 darbo dienos)  arba į Omniva paštomą, pristatymo kaina 1,65 eur. Pristatymą apmoka pirkėjas. Jei užsakytų prekių suma lygi arba yra didesnė nei 30 Eur, pristatymo išlaidas Lietuvoje apmoka  Administratorius.

   

  5. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

  5.1. Administratorius užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje:

  Swedbank LT907300010143482388

  5.2. Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą.

  5.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

  5.3.1. Pavedimu- pervedant pinigus į MB “Skaičių mozaika“ sąskaitą. Banko padalinyje atlikus išankstinį pavedimą komisiniai mokesčiai- pagal bankų įkainius.

  5.3.2. Grynaisiais- atsiimant prekes Vilniuje iš anksto susitarus tel. +37060537507

  5.4. Atsiskaitant už prekes „Pavedimu“, Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Administratorius negarantuoja užsakymo įvykdymo.

  Administratorius įsipareigoja suteikti taisyklingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Administratorius neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, per kuriuos buvo vykdomas Kliento apmokėjimas Administratoriui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Administratorius neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

   

  6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  6.1. Administratorius prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis  2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“  bei 2001-06-29 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklėmis“.

  6.2. Kokybiškos pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir panašios prekes nekeičiamos. Tai numato 2001-06-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintų „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punktas.

  6.3. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Administratorius su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

  6.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

  6.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

  6.3.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

  6.3.4. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

  6.4. Jei Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę originaliame įpakavime kartu su prašymu ir pirkimą parduotuvėje „bukdaili.lt“ įrodančiu dokumentu (sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu Rygos g. 6-61, Vilnius (Norin pristatyti asmeniškai būtina iš anksto susitarti tel 860537507). Prašyme būtina nurodyti : vardą pavardę, adresą, telefono numerį, el. paštą, datą, prekės ar paslaugos įsigijimo data, prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas, nusiskundimai dėl prekės, aplinkybės, kuriomis buvo pastebėtos netinkamos kokybės požymiai, kokią pagalbą prašoma suteikti.

  Administratorius šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo Administratoriui pašto paslaugas.

  6.5. Administratorius visoms prekėms nesuteikia garantijos.

   

  7. PREKIŲ PRISTATYMAS

  7.1. Prekes pristato Administratorius arba AB Lietuvos paštas.

  7.2. Administratorius įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 2-5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Administratorius, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

  7.3. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Klientas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Administratoriui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

  7.5. Klientui  neatsiėmus prekių, prekės grąžinamos Administratoriui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir Administratorius yra visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

  7.6. Administratorius arba Administratoriaus įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Kliento atsakomybė.

  7.7. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Administratoriumi telefonu +370 605 37507. Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus kaltės. Administratoriui per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

  7.9. Administratorius suteikia galimybę prekes gauti ir Klientams iš užsienio (ne Lietuvos teritorijoje). Tuo atveju Administratorius prekes siunčia naudodamasis pašto paslaugomis. Visi užsakymai, kurie turėtų būti pristatomi ne Lietuvoje, derinami individualiai elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  8. TAIKYTINA TEISĖ

  8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

   

  9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  9.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  © 2022 Būk daili. Visos teisės saugomos.

  Please publish modules in offcanvas position.